Účinky Pilates: „Zlepší držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené…“ přínosy pilates >>

Základní principy Pilates

Základní principy Pilates techniky, jejich znalost a schopnost je zařadit do každého pohybu a pozice, je výchozím předpokladem a nutností pro zdravotně bezpečný a úspěšný Pilates. Pokud se technika Pilates provádí bez precizního zařazení základních principů, stává se cvičení nebezpečným, může klientovi přivodit zdravotní problémy, eventuálně zhoršit jeho aktuální stav.

Pilatesbody doporučuje před zahájením cvičení nejprve dokonalé seznámení a osvojení si základních principů a teprve poté přistoupit k samotnému cvičení Pilates.

Mezi základní principy Pilates patří:

Dýchání
Postavení pánve spojené s aktivací středu
Postavení hrudního koše
Stabilizace lopatky a její pohyb
Postavení hlavy a krční páteře