Účinky Pilates: „Zlepší držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené…“ přínosy pilates >>

Postavení pánve spojené s aktivací středu

V technice Pilates používáme dvě postavení pánve. Neutrální postavení a tzv. "Imprint" neboli otisk.

V technice Pilates používáme dvě postavení pánve. Neutrální postavení a tzv. " Imprint" neboli otisk.

Neutrální postavení pánve

Neutrální postavení pánve vychází z fyziologického zakřivení páteře, kdy oblast bederní páteře je lehce vyklenuta směrem dopředu. Neutrální postavení pánve se vyznačuje tím, že pokud spojíme sponu stydkou (pubis) a ASIS  (trny pánevních kostí) - vytvoříme z nich pomyslný trojúhelník, který bude tvořit horizontální rovinu.
Dobrá pomůcka k nalezení neutrálního postavení pánve je položit si na oblast malé pánve skleničku s vodou viz. DVD Basic Pilates.

V žádném případě do neutrálního postavení pánve nepatří takzvané podsazení pánve a také je důležité se vyvarovat zapojení (kontrakcí) hýžďových svalů. Jako podpora dolní části páteře slouží aktivní centrum síly, kdy je vytahováno pánevní dno směrem vzhůru a následně je pupek vtažen proti páteři. Při této činnosti se centrum síly dostává výrazněji proti páteři a tvoří její podporu.

Imprint (otisk)

Při tomto postavení dochází k lehkému překlopení pánve směrem dozadu (posterior), kdy se spona stydká dostává mírně nad úroveň trnů pánevních kostí. Je to postavení pánve, které je bezpečnější a vhodné zejména pro klienty, kteří mají zdravotní problémy, především v oblasti bederní páteře. Imprint je časté postavení pánve především pro lidi, kteří mají v oblasti beder výraznější lordózu tzv. hyperlordózu.

Pro imprint je typická aktivní práce centra síly, stejně jako u neutrálu, po které dochází k lehkému překlopení pánve směrem dozadu (posterior) - čímž vznikne lehký otisk v bederní části páteře, který "zruší" lordotické zakřivení páteře. Opět bez prudkého pohybu a bez kontrakce v hýžďových svalech.  Pokud se na klienta podíváme ze strany, není pod jeho bederní páteří mezera.

  • Neutrální postavení pánve

  • Imprint (otisk)

  • Aktivace středu - aktivací středu je myšleno zapojení svalů pánevního dna, m.transversus a m. multifidus - následně se přidávají také m. obliques. Tyto svaly tvoří tzv. svalový korzet, který je důležitý pro podporu dolní části páteře a stabilizaci pánve. Centrum síly musí být zapojeno před každým pohybem a udržováno v průběhu cvičení v nepřetržitém zapojení. Jedině tak je možné udržet stabilitu pánve a současně zaručit bezpečné provedení, které přinese klientovi kýžený benefit z techniky Pilates.