Účinky Pilates: „Zlepší držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené…“ přínosy pilates >>

Postavení hlavy a krční páteře

Krční páteř je velmi citlivá část těla, která bývá u většiny populace přetížena a špatným postavením nepřetržitě vystavována tlaku a napětí.

Krční páteř je velmi citlivá část těla, která bývá u většiny populace přetížena a špatným postavením nepřetržitě vystavována tlaku a napětí. V technice pilates dbáme o to, abychom jednotlivé části těla nastavili do takových pozic, kdy je napětí minimalizováno, ale zároveň se snažíme tyto segmenty těla využít ku prospěchu jejich funkce.

Krční páteř je neodmyslitelnou součástí páteře a zároveň má velmi významnou funkci v pohyblivosti hlavy. Je žádoucí udržovat krční páteř v neutrálním postavení a předcházet jakýmkoli odchylkám. Dále je důležité, aby krční páteř byla v aktivním kontaktu s hrudní páteří a současně s ní tvořila fyziologickou linii v základních pohybech páteře, kterými  jsou flexe, extenze, laterální flexe a rotace.

Termín Cranio-vertebrální flexe
Pokud název přeložíme cranium - lebka, vertebra - obratel, flexe - ohnutí, dostaneme z překladu jednoduchý popis pohybu, který musí být nastaven, abychom bezpečně dostali hlavu a krční páteř nad podložku v průběhu základního pohybu tzv. AB Prep.

Při správném provedení cranio-vertebrální flexe dochází k ideálním podmínkám pro bezpečnou práci s krční páteří, zároveň je plně využita fyziologická flexe páteře. To vše je podpořeno aktivní prací centra síly, stabilizovanou lopatkou a posunem hrudního koše směrem k pánvi.

  • neutrální postavení krční páteře

  • cranio-vertebrální flexe

  • správné provedení, flexe horní části trupu

  • chybné provedení, hyperextenze krční páteře

  • chybné provedení, hyperflexe krční páteře