Účinky Pilates: „Zlepší držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené…“ přínosy pilates >>

Dýchání

Slouží k okysličení krve, což ve spojitosti s pohybovou aktivitou přináší mnoho pozitiv. Dále působí blahodárně na relaxaci svalů a odstranění napětí (tenze).

Slouží k okysličení krve, což ve spojitosti s pohybovou aktivitou přináší mnoho pozitiv. Dále působí blahodárně na relaxaci svalů a odstranění napětí (tenze).
Pilates používá tzv. laterální dech. Je to typ dýchaní, při kterém se aktivně využívá dolní části hrudního koše, kdy dochází k otvíraní hrudníku směrem do stran ve fázi nádechu a ve fázi výdechové se hrudník stahuje směrem ke středu těla, zmenšuje svůj obvod a zároveň díky aktivaci břišních svalů je stahován směrem dolů k pánvi. Důraz je kladen na hluboký dech, který se snaží využívat co možná největší plochu plic a zároveň aktivní pohyb bránice.

Fáze nádechu - nádech nosem
Fáze výdechu - výdech ústy

Aktivní výdech výrazně pomáhá k aktivaci hlubokých svalu břicha.
Fáze dýchaní jsou plynulé pokud je doprovází pohyb (například určitý cvik), snažíme se, aby dech byl v souladu s pohybem a dohromady tvořily harmonickou jednotku.

Důležitost a nezbytnost tohoto typu dýchaní v průběhu techniky pilates je opodstatněná a lehce vysvětlitelná.

Proč nepoužít jiné typy dýchaní při technice pilates? Například břišní, apod.?

Dýchání do oblasti břicha není možné vzhledem k tomu, že centrum síly je nepřetržitě v průběhu cvičení aktivováno - kontrakce.  Pokud bychom poslali dech do oblasti břicha, zrušili bychom ve fázi nádechu aktivaci středu, která je důležitá a nezbytná pro podporu dolní části zad. Pilates by se v tomto provedení stal neúčinným a nebezpečným.

Dalším místem pro dýchání, které je také u techniky pilates nežádoucí, je horní část hrudního koše a oblast podklíčková. Tato oblast představuje u většiny populace (vlivem sedavého zaměstnaní, stresu, špatného životního stylu, špatných pohybových návyků, apod.) místo častých blokací, napětí, tenzí a zdravotních problémů – patří sem oblast ramen, krční páteře, šíjové svaly, apod. Je velmi žádoucí tuto oblast nepřetěžovat a nevystavovat ji zbytečnému napětí. Uvolnění napomáhá právě metoda pilates, která si žádá cílené a hluboké dýchání.

  • Fáze nádechu

  • Fáze výdechu